lördag 31 januari 2009

fullt av felaktigheter i DN-artikel

Michael Winiarski diskuterar i Dagens Nyheter möjligheterna att ställa israeler (och Hamas-medlemmar) inför rätta för krigsförbrytelser. Han förklarar helt korrekt svårigheterna med att använda ICC, som jag också själv diskuterat några gånger på den här bloggen, bland annat i samband med ett förvirrat upprop (som jag skrev på, i brist på bättre).
Men sen blir det förvirrat. Winiarski tar först upp möjligheten att Israel dömer sina egna. Här nämner han upp Olmerts uttalande för några dagar sen, om att Israel inte kommer att överlämna sina medborgare till några "tribunaler". Det vill säga, Israel kommer inte att utlämna någon av sina medborgare. Det är det heller ingen som trott, eller ens krävt. Däremot kan israeler självklart ställas inför egna domstolar. De är trots allt självständiga. Säkert är de trots detta, liksom exempelvis svenska domstolar, känsliga för politiskt tryck, så det skadar inte att öka intensiteten i den internationella kampanjen. Men Olmerts uttalande har inte med detta att göra.
Sedan tar han upp universell lagstiftning, det vill säga att ett land kan ta upp brott som inte begåtts vare sig av eller mot de egna invånarna, och inte heller på landets territorium, Här nämner han Belgien och Spanien, som ju gjort sig kända för internationella efterlysningar. Men han nämner inte att även Sverige har universell lagstiftning för bland annat folkrättsbrott, och all anledning att agera med tanke på att en hel del av bombmålen varit svenska intressen.
Det finns med andra ord, precis tvärtemot Dagens Nygheters rubriksättning, gott om möjligheter att inleda den rättsliga uppgörelsen efter straffexpeditionen mot Gaza.

2 kommentarer:

  1. Det finns ju flera exempel på Israeliska militärer som varit mycket nära att gripas och ställas inför rätta när de besökt Europa. I alla fall hittills har politiska ingripanden i den juridiska processen stoppat det.

    SvaraRadera
  2. Alldeles riktigt, och då är det det vi ska diskutera, inte blanda bort korten med att skylla på juridiken.

    SvaraRadera