tisdag 20 januari 2009

upprop mot krigsförbrytelser

Jag fick ett upprop i mailen. Jag skrev under efter en stunds funderande, men inte utan reservationer. Här är mitt brev till initiativtagaren Paulina de Los Reyes:

Hej Paulina,

jag skriver under ditt upprop. Däremot verkar det inte särskilt klokt att kräva att "krigsdomstolen" i Haag ska utreda brotten, eftersom det är att göra det hela onödigt komplicerat och i förlängningen riskerar att skada det mödosamma uppbyggandet av ICC. Klokare hade varit att som Hans Corell föra fram tanken på en specialtribunal, liknande den FN satt upp för före detta Jugoslavien (jag hoppas det inte är där skon klämmer!), Rwanda och Sierra Leone. Då slipper angripa ICCs stadga, som än så länge inte tillåter rättsliga åtgärder i länder som inte ratificerat Rom-stadgan (vilket vare sig det israeliska eller det palestinska parlamentet har). En sådan tribunal är naturligtvis inte heller realistisk nu, men kravet legitimerar att frivilligorganisationer och så småningom enskilda stater inleder förundersökningar och så småningom öppnar åtal. Då kan man också ställa det kravet på Sverige, inte minst med tanke på att en del av de anläggningar som bombats skulle kunna definieras som svenska intressen.
Självfallet måste krigsförbrytelser på båda sidor utredas.

Vänliga hälsningar
Mats Deland
Historiska institutionen, Uppsala universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar