lördag 31 januari 2009

fullt av felaktigheter i DN-artikel

Michael Winiarski diskuterar i Dagens Nyheter möjligheterna att ställa israeler (och Hamas-medlemmar) inför rätta för krigsförbrytelser. Han förklarar helt korrekt svårigheterna med att använda ICC, som jag också själv diskuterat några gånger på den här bloggen, bland annat i samband med ett förvirrat upprop (som jag skrev på, i brist på bättre).
Men sen blir det förvirrat. Winiarski tar först upp möjligheten att Israel dömer sina egna. Här nämner han upp Olmerts uttalande för några dagar sen, om att Israel inte kommer att överlämna sina medborgare till några "tribunaler". Det vill säga, Israel kommer inte att utlämna någon av sina medborgare. Det är det heller ingen som trott, eller ens krävt. Däremot kan israeler självklart ställas inför egna domstolar. De är trots allt självständiga. Säkert är de trots detta, liksom exempelvis svenska domstolar, känsliga för politiskt tryck, så det skadar inte att öka intensiteten i den internationella kampanjen. Men Olmerts uttalande har inte med detta att göra.
Sedan tar han upp universell lagstiftning, det vill säga att ett land kan ta upp brott som inte begåtts vare sig av eller mot de egna invånarna, och inte heller på landets territorium, Här nämner han Belgien och Spanien, som ju gjort sig kända för internationella efterlysningar. Men han nämner inte att även Sverige har universell lagstiftning för bland annat folkrättsbrott, och all anledning att agera med tanke på att en hel del av bombmålen varit svenska intressen.
Det finns med andra ord, precis tvärtemot Dagens Nygheters rubriksättning, gott om möjligheter att inleda den rättsliga uppgörelsen efter straffexpeditionen mot Gaza.

fredag 30 januari 2009

USA: Israel måste utreda krigsförbrytelser

USAs FN-ambassadör svarar nu på den israeliska ledningens uppmaning till de egna domstolarna att inte utreda anklagelser om krigsförbrytelser. I talet inför generalförsamlingen underströks också FNs roll för att se till att internationella överenskommelser hålls.
Detta kan betyda en massa saker. Det kan vara ett sätt att ljuta olja på vågorna. Det kan också vara första steget till en specialtribunal för Mellanöstern. Eller något däremellan. Intressant är det hursomhelst.

tisdag 27 januari 2009

ICCs första fall

Det sker krigsförbrytelser på andra håll än i Gaza (det lär till exempel knappast vara vackert på slagfälten efter den lankesiska offensiven mot de tamilska tigrarna). Igår öppnades den internationella krigsförbrytardomstolen sitt första fall, mot den kongolesiske krigsherren Thomas Lubanga Dyilo. Det är inte fel, har han begått brott ska han straffas. Man måste börja någonstans. Vi lär snart höra rop på att även västländernas krigsförbrytare ska ställas inför rätta, och sen är det upp till oss alla om vi ser till att även det blir verklighet.
Katherine Iliopuulos har skrivit ett lysande rättegångsreferat, på Crimes of War-sidan.

Pierre Schori stöder Corell

I en lång artikel på Aftonbladets kultursida uttalar Pierre Schori sitt stöd för Hans Corells krav på att Sverige ska arbeta för en internationell undersökning av vad som hände i Gaza. Han påpekar också det självklara i att Sverige inte ska ha vapensamarbete med Israel. Dessutom brännmärker han Carl Bildt som islamofob (eller vem är det han syftar på?)

måndag 26 januari 2009

israel lovar att skydda krigsbrottsåtalade

Israels premiärminister Ehud Olmert lovade idag att "beskydda" de israeliska militärer som riskerar att åtalas utomlands för krigsförbrytelser. Det kan knappast tydas på annat sätt än att Israel utfäster sig att inte utlämna någon till en annan stat för ett sådant brott.
Jag förstår inte riktigt vad han menar med det. Visserligen innebär den så kallade arresteringsordern inom EU att EU-länder kan tvingas utlämna sina egna medborgare. Men annars är detta något som knappast alls förekommer. Ingen har väntat sig att Israel skulle börja utlämna sina medborgare. Befinner sig personen i ett annat land kan Israel å andra sidan inte göra något alls.
Så hur skulle detta "beskydd" gå till, rent konkret?
Man kan naturligtvis också se uttalandet som en varning till de egna domstolarna, om att inte heller de väcka några åtal, oavsett hur bevisen ser ut. Då får det en betydligt allvarligare klang.

söndag 25 januari 2009

finns det andra vägar än krigsförbrytardomstolen

Svenska Dagbladet publicerar en intressant, men kort intervju med Claes Sandgren, just hemkommen från Gaza. Claes Sandgren är professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet och har i Gaza representerat Internationella juristkommissionen. Han är praktiskt lagd, och tillstår att det blir svårt att arbeta genom FN eller ICC för att ställa krigsförbrytarna inför rätta. Men en framkomlig väg kan vara att använda EUs förhandlingar om ett nytt handelsavtal för att tvinga Israel att acceptera internationell humanitär lag.
Det är ingen dum idé, klokare än ropen på handelsbojkott som, hur man än vänder och vrider på saken, väcker obehagliga minnen från trettiotalet. Men visst kan EU använda sitt ekonomiska inflytande för att driva humanitära krav - precis som organisationen gjort mot staterna på Balkan.
En av flera goda tankar som är i svang just nu. Bollen är i rullning.

tisdag 20 januari 2009

detaljerad genomgång av misstankar om krigsförbrytelser i Gaza

Jag missade det då, men redan för en vecka sen publicerade Katherine Iliopoulos en detaljerad genomgång på Crimes of War Project av de anklagelser om krigsförbrytelser som riktats mot den israeliska militären. Hon reder bland annat ut hur det ligger till med användandet av fosforhaltiga projektiler, och skillnaden mellan konventioner och sedvanerätt (viktigt med tanke på den felaktiga uppfattning man ofta ser i svenska medier, att Israel inte skulle vara bundet av Genève-konventionernas tilläggsprotokoll eftersom man inte ratificerat dem). Läs.

upprop mot krigsförbrytelser

Jag fick ett upprop i mailen. Jag skrev under efter en stunds funderande, men inte utan reservationer. Här är mitt brev till initiativtagaren Paulina de Los Reyes:

Hej Paulina,

jag skriver under ditt upprop. Däremot verkar det inte särskilt klokt att kräva att "krigsdomstolen" i Haag ska utreda brotten, eftersom det är att göra det hela onödigt komplicerat och i förlängningen riskerar att skada det mödosamma uppbyggandet av ICC. Klokare hade varit att som Hans Corell föra fram tanken på en specialtribunal, liknande den FN satt upp för före detta Jugoslavien (jag hoppas det inte är där skon klämmer!), Rwanda och Sierra Leone. Då slipper angripa ICCs stadga, som än så länge inte tillåter rättsliga åtgärder i länder som inte ratificerat Rom-stadgan (vilket vare sig det israeliska eller det palestinska parlamentet har). En sådan tribunal är naturligtvis inte heller realistisk nu, men kravet legitimerar att frivilligorganisationer och så småningom enskilda stater inleder förundersökningar och så småningom öppnar åtal. Då kan man också ställa det kravet på Sverige, inte minst med tanke på att en del av de anläggningar som bombats skulle kunna definieras som svenska intressen.
Självfallet måste krigsförbrytelser på båda sidor utredas.

Vänliga hälsningar
Mats Deland
Historiska institutionen, Uppsala universitet

måndag 19 januari 2009

israeliska ledningen fruktar krigsförbrytarprocesser

Den israeliska liberala tidningen Haaretz (som jag gärna rekommenderar) berättar idag (tack SVT) att högt uppsatta israeliska tjänstemän nu förbereder sitt försvar inför de anklagelser om krigsförbrytelser som strömmar in från FN och frivilligorganisationer över hela världen. Även om de inte kan åtalas i ICC, finns det fortfarande många länder (bland dem Sverige) som kan väcka åtal för krigsförbrytelser enligt den egna nationella lagstiftningen.
Detta är förstås bra. Raseriet över krigsförbrytelserna har knappast påverkat israelerna (eller för den delen krigsförbrytarna inom Hamas), men hotet om verkliga juridiska processer kan mycket väl ha räddat några liv, åtminstone i krigets slutskede.

söndag 18 januari 2009

SSU utreder krigsförbrytelser

Det är inte ofta jag tyckt mig ha haft anledning att jubla över sådant som SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund företagit sig. Men nu har den dagen kommit. SSU har anställt en jurist, advokaten Peter Bergqvist, för att utreda misstankar om krigsförbrytelser under Israels offensiv i Gaza.
Det är alldeles lysande. Man kan prata och ropa om krigsförbrytelser, men om ingen gör det mödosamma arbetet med att utreda vad som hänt och prövar det mot de lagar som finns blir varken pratet eller ropen mer än - propaganda, som nog snarare försvagar än stärker kraven på en rättslig uppgörelse med den brottsliga krigföringen i världens många krigföringar.
SSU är försiktiga med att säga vad Bergqvists utredning ska leda till. Det är OK. Kanske kommer han fram till att det finns en del som Sverige kan göra - som jag argumenterat för i den här bloggen - kanske kommer hans arbete istället organisationer som Middle East Watch till nytta. Huvudsaken är att man börjar någonstans. Rätt tänkt SSU!

tisdag 13 januari 2009

Åtala! - säger Hans Corell

Hans Corell, 1994-2004 rättslig undersekreterare i FN, FNs representant vid upprättandet av den internationella brottmålsdomstolen ICC med mera, föreslår i en intervju med DN att FN ska ta initiativ till en särskild brottmålsdomstol för mellanösternkonflikten. Det är förstås inte ett realistiskt förslag idag, men det är i den riktningen vi måste gå. Det måste bli ett slut på straffriheten, som Corell konstaterar.
Detta skulle naturligtvis innebära att även medlemmar i de palestinska motståndsrörelserna ställs inför rätta när de begår krigsförbrytelser. Det är iallafall bättre än att de istället mördas genom israeliska attacker, för det mesta tillsammans med något tiotal civila som bara råkade befinna sig på fel plats.
En FN-stöd domstol är ett gott mål. Men ska vi nå dit måste omvärlden börja definiera konflikten inte bara i (geo-)politiska termer utan även i rättsliga.
Jag ser att Israel nu hävdar att det skjutits från den svenska kliniken som bombades för några dagar sedan. Kanske var det så, kanske inte. Kanske rättfärdigar detta bombningen, kanske inte. Det rätta stället att reda ut den saken är i en domstol. Svensk lag ger möjlighet att inleda en förundersökning för folkrättsbrott, som senare kan kombineras med en internationell efterlysning. Det är bara att sätta igång.

söndag 11 januari 2009

Åtala!

Svenska kyrkan meddelar att en av de tre kliniker som kyrkan finansierar i Gaza har förstörts av en missil. Bombningen hade föregåtts av varningar, så det verkar inte ha varit ett misstag.
Hur det hela gått till bör naturligtvis utredas i domstol, men det finns redan nu anledning att utfärda en internationell efterlysning. En svensk åklagare kan göra detta, med regeringens tillstånd. Det sker om regeringen under hand ger besked om att ett åtalstillstånd kommer att utfärdas, ifall handlingen juridiskt sett verkar vara brottslig. Jag vet inte exakt hur det såg ut organisatoriskt, men om kliniken bedöms ha varit ett svenskt intresse kan åtal för folkrättsbrott mycket väl väckas i Sverige.
Både på den internationella och den nationella nivån finns det lagstiftning som kan och ska användas i sådana här fall. Internationella åklagarkammaren kan börja med att inkalla de verksamma vid kliniken till vittnesförhör (så snart de har möjlighet att avlösas, just nu behövs de naturligtvis i den humanitära verksamheten). Detta kan ske omedelbart, idag. Någon måste ta första steget om respekten för internationell humanitär lag ska återupprättas.

lördag 10 januari 2009

Röda korsets kritik

Det är viktigt att stödja de tunga neutrala organisationerna under en konflikt som den i Gaza; Röda korset/halvmånen, Amnesty, FN-organen och så vidare. En övermakt som den israeliska brukar göra vad de kan för att avlegitimera vittnesmål från de humanitära hjälporganisationer, som norska Norwac - ibland även med hjälp av skribenter som Expo-reportern och DN-journalisten Lisa Bjurwald. Det går inte sällan så långt att humanitära organisationer - och journalister - avsiktligt beskjuts.
Röda korset/halvmånen gick i torsdags ut med en för deras del ovanligt starkt formulerad kritik av den israeliska krigföringen. Samtidigt som den egentligen bara innehåller självklarheter, innebär den ett brännmärkande av viktiga delar av den israeliska taktiken:

The only people that can legitimately be attacked are those who participate directly in the hostilities. Everyone else must be spared. Likewise, essential civilian infrastructure such as hospitals, the water supply and sewage networks must not be directly attacked.

fredag 9 januari 2009

Överlagt massmord på palestinier i Gaza?

Jag brukar alltid vända mig mot jämförelser mellan den israeliska ockupationspolitiken och det som hände under Förintelsen av de europeiska judarna. Israeler har utan tvekan begått oräkneliga övergrepp mot palestinier, men om den israeliska politiken liknat den tyska politiken mot judar under andra världskriget hade det helt enkelt inte funnits några palestinier längre.
Men det som händer är illa nog. Ligger det någon sanning i detta (Expressen) - och uppgiften kommer alltså från FN - kan man inte låta bli att minnas hur de tyska trupperna, och deras hantlangare, med förkärlek spärrade in ryska, vitryska och ukrainska judar i lador och synagogor och tände på. De skyldiga måste efterlysas internationellt.

torsdag 8 januari 2009

Bildt öppnar frågan om proportionalitet

Det begås en rad brott mot krigets lagar i Gaza. Det är inte tillåtet av döda Hamasaktivister som inte deltar i striderna, det är naturligtvis inte heller tillåtet att skjuta iväg Qassam-raketer på måfå mot israeliskt område (man måste åtminstone sikta mot, och ha möjlighet att träffa, militära mål). Men den viktigaste frågan är den om proportionelitet. Israel får använda militära medel för att freda sig (vare sig man betraktar striderna som mellan två stater eller åtminstone statssträvande enheter eller mellan en ockupationsmakt och en befrielserörelse). Men de militära medlen måste vara proportionella mot de militära mål som eftersträvas. Är de inte det är det den israeliska politiska och militära ledningen, inte lokala befälhavare, som kan och ska åtalas.
Det är den frågan Bildt nu, enligt Expressen, öppnar.
Det är inte oviktigt.

Anthony Dworkin om Gaza

Det finns en alldeles lysande bok som på en pedagogiskt sätt förklarar vad krigsförbrytelser är. Den heter Crimes of War - What the public should know och ges ut av ett författarkollektiv som menar att framför allt journalister vet alldeles för lite om vad den internationella humanitära lagstiftningen faktiskt säger.
Jag börjar det här bloggen med att länka till en artikel av en av projektets eldsjälar, Andrew Dworkin, som i en nyligen publicerad artikel förklarar vad som händer i Gaza. Läs den. Den gör inte situationen för den plågade civilbefolkningen mindre fruktansvärd, men förhoppningsvis lär den oss lite om vad som kan och bör göras.