torsdag 23 april 2009

Spanien inleder förundersökning mot Cheney och fem ytterligare amerikanska tjänstemän

Den spanske åklagaren Baltasar Garzon lämnade den 17 april in en begäran om förunderökning mot sex amerikanska tjänstemän, bland dem förre vicepresidenten Dick Cheney. Garzon är mest känd för att ha försökt få Augusto Pinochet utlämnad från Storbritannien, och han använder sig av den så kallade universalitetsprincipen - det vill säga möjligheten för vilken domstol som helst att åtala för vissa särskilt allvarliga internationella brott. Sverige har en liknande lagstiftning och skulle kunna agera på samma sätt, men vi väljer att inte göra det.
De misstänkta är:

The accused are John Yoo, a former Justice Department lawyer; Jay Bybee, former head of the Justice Department's Office of Legal Counsel; David Addington, chief of staff and former legal counsel to former Vice-President Dick Cheney; Alberto Gonzales, former Attorney General; William Haynes, former counsel at the Defense Department; and Douglas Feith, former undersecretary of defense.

Läs Katherine Iliopoulos välinformerade artikel på Crimes of war-sidan.

onsdag 22 april 2009

Obama öppnar för åtal

Som ett brev på posten efter att förre vicepresidenten Cheney försvarat CIAs tortyr, ändrade sig Obama och förklarade att han visst kan tänka sig åtal mot de tjänstemän i den tidigare administrationen som beordrat tortyr (läs: Cheney?), om de juridiskt ansvariga, vilket tydligen är justitieministern, bestämmer sig för det. Det är förstås utmärkt, inte minst eftersom en president inte ska utala sig om hur rättsapparaten ska tolka gällande lag.

måndag 20 april 2009

Hamas brott

Det var, och är, naturligtvis inte bara israeliska styrkor som begår förbrytelser i Gaza. Dagens Nyheter berättar om en ny rapport från Human Rights Watch, som tar upp Hamas brott (som pdf här. Självfallet har båda sidor begått svåra brott civilbefolkningen (och varandra) under det blodiga kriget. Det försvagar inte kraven på inrättandet av en speciell internationell brottmålsdomstol för Mellanöstern. Tvärtom.

Tu quoque

Sverige har ett utlämningsavtal med USA. Det är lite konstigt, eftersom USA under en lång följd av år praktiserat förhörsmetoder - eller låt oss tala klarspråk och kalla det tortyr - som inte hör hemma i ett rättssamhälle. Under det kalla kriget var Sverige ytterst återhållsamt med utlämning till östblocksländerna (det förekom dock) just för att de inte uppfattades som rättsstater. Det var en riktig princip, som borde ha använts mot USA under tortyrens decennium (2001-2009). När man tänker på det, är det märkligt att det inte ens fördes någon debatt om saken.
Det kanske verkar knasigt att agera nu, med tanke på att Obama river upp de regler som gjorde tortyren laglig i USA. Men fortfarande sitter människor fängslade där, som torterats innan de dömdes. Så länge inte USA kan garantera att ingen sitter i deras fängelser på grund av uppgifter som tagits fram genom tortyr, ska vi inte heller ha något rättsligt samarbete med landet.
En annan sak. Det finns ett rättsligt begrepp, tu quoque (du också), som handlar om att en stat inte kan döma någon för förbrytelser som staten själv utövar. Med tanke på domarna mot åtskilliga i amerikanska fängelser måste rivas upp - och personerna friges eller ges nya rättegångar - borde det begreppet bli aktuellt. Det finns gränser för vad en stat kan göra mot människor som som den själv (enligt etablerad sedvanerätt) förbrutit sig mot.

fredag 17 april 2009

USA vill inte ställa sina torterare inför rätta

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet berättar om Obamas briefing om CIAs tortyrmetoder, och tillägger att det inte verkar som om det kommer att väckas några åtal mot de skyldiga. Nej det hade varit sensationellt. Men att sen skynda vidare till att det innebär att det inte kommer att kunna väckas några åtal alls är nog att ha lite för bråttom. En rad stater har möjlighet att själva väcka åtal - både i de fall där deras egna medborgare varit tortyrens offer och där övergreppen utförts på deras mark. De kan också välja att hänskjuta frågan till ICC, på samma grunder. Och bland annat Sverige kan välja att väcka åtal oavsett, enligt universell domsrätt. Då måste regeringen lämna tillstånd, men varför skulle den sätta käppar i hjulet för det?

tisdag 7 april 2009

Per Wirtén: anklagelserna om krigsförbrytelser i Gaza måste utredas!

Man tycker att det borde vara självklart att om välgrundad misstanke om brott finns så ska saken utredas. Icke så, att döma av kommentarerna till Per Wirténs notis på Dagens Arena.

Fujimori dömd

Alberto Fujimori, president i Peru under 1990-talet, har dömts för att ha gett order till en militär dödspatrull, enligt Dagens Eko. Domen är naturligtvis ett genombrott i arbetet för att nå en rättslig uppgörelse efter de blodiga latinamerikanska inbördeskrigen på 1970, -80 och -90-talen.