torsdag 24 september 2009

Israelisk officer åtalas

Svenska Dagbladet meddelar att en israelisk officer, som arbetade i IDFs juridiska stab under operationen i Gaza, kan komma att åtalas för krigsbrott. Eftersom officeren har dubbelt medborgarskap - israeliskt och sydafrikanskt - och Sydafrika, till skillnad från Israel (och arabstaterna) ratificerat Romstadgan, kan han åtalas. Om så sker, kommer han inte att utlämnas från Israel, men han kan inte besöka vare sig Sydafrika eller, exempelvis, Sverige.
Att en förundersökning inleds mot en israelisk officer är naturligtvis i första hand en politisk markering av domstolens oavhängighet, och innebär även att trycket ökar på de länder som inte samarbetar med domstolen.

söndag 20 september 2009

om sanningen ska fram

Nu har Åsa Linderborg plockat fram sina insikter från 2005 och Hadar Cars äventyr i Indonesien. Det gjorde hon rätt i, men glöm inte var ni läste det först. ;)

fredag 18 september 2009

svenska staten och Kambodja

Det är väl känt att Väst, inklusive Sverige, motsatte sig den vietnamesiska invasionen av Kambodja 1978, som bröt de röda Khmerernas skräckvälde. Per Wirtén har nu haft vänligheten att göra en liten sammanställning av detta, på Expressens kultursida.
Själv tycker jag notisen slutar lite väl konspiratoriskt. Vad jag vet består Levande historia av välmenande människor, mycket skickliga och kompetenta administratörer. Däremot har de ingen historisk eller samhällsvetenskaplig kompetens i huset, den ska de "köpa in", helt enligt det tidiga 2000-talets låtsasmarknadsideologi. Att det ser ut så rår de inte för, det har riksdagen bestämt, men det innebär att kvaliteten på deras produktioner varierar kraftigt, med kvaliteten på den sakkunskap de köpt in. Jag har sagt det i många sammanhang, integrera FLH antingen i skolverket (de sysslar ändå mest med lärarfortbildning) eller i Uppsala universitet (som har sakkunskapen), men lägg inte ner. (Det innebär förstås också en flytt till utbildningsdepartementet som ansvarigt departement.)

tisdag 15 september 2009

En annan middag med folkmördare i Östasien

Jag utgår åtminstone från att Hadar Cars bjöds på käk när han 1977 gästade Indonesiens president Suharto för att sälja Boforskanoner. Och inte gick väl prins Bertil och prinsessan Lilian hungriga när de var där i samma ärende 1981. Då var visserligen folkmordet i Indonesien 1965-67 sedan länge avslutat, men på Östtimor pågick det - liksom förnekandena hemmavid.
När man ställer Åsa Linderborgs artikel från 2005 invid Forum för levande historias utställning blir parallellen nästan komisk i all sin tragik. Hon kunde gott plocka fram den igen, det är märkligt tyst om Indonesien i Kambodjadebatten (precis som det var tyst om Sri Lanka under överfallet på Gaza).

fredag 11 september 2009

Den sorglige Franck

Forum för levande historia har svarat på kritiken mot den raljerande reklamfilmen för utställningen På middag med Pol Pot. Kritiken har riktat in sig på två saker. För det första att den just raljerar över två personer, man kan se dem som privatpersoner eller intellektuella, som beskrivs på ett annat sätt än de personer som tidigare pekades ut i Roy Anderssons utställning om Sverige och Förintelsen: som lite löjliga, och lögnaktiga. Det görs i filmen inget försök att förklara deras ställningstagande, exempelvis mot bakgrund av hur det övriga Sverige, och den svenska staten, förhöll sig till Pol Pots regim.
Vidare har det påpekats att ett foto på svältande barn inte alls tagits under Pol Pots regim, utan ett halvår efter den vietnamesiska invasionen 1979.
FLHs generalintendent Eskil Franck menar nu att det inte spelar någon roll när fotot togs, eftersom folk svalt även under Pol Pot. Men naturligtvis spelar det roll. Jan Myrdal, som avhånas i filmen, hävdar just att kambodjanerna fick det sämre genom den vietnamesiska invasionen, inte bättre, som är filmens och uställningens underförstådda budskap (att påstå att uställningen riktar sig mot "kommunismen" är naturligtvis galenskap). Fotot stöder faktiskt hans tes. Att Franck inte begriper den implikationen är sorgligt.
Men än sorgligare är hans svar på kritiken för den raljerande formen. Filmen har fått 15 000 träffar på Youtube (just nu 18 000). Det är hans hela svar. Det är riktigt, riktigt sorgligt.

ICC granskar kriget i Afghanistan

Internationella brottmålsdomstolens (ICC) chefsåklagare Luis Moreno-Ocampo förklarade idag, enligt Dagens Nyheter, att domstolen ska granska krigföringen från alla sidor i Afghanistan. Det är naturligtvis ett riktigt beslut, och med tanke på att, som Mark Klamberg påpekar, Afghanistan faktiskt har ratificerat Rom-stadgan, kan man fråga sig varför det har dröjt tills nu. I och med att Afghanistan står bakom Rom-stadgan kan samtliga krigsdeltagare i landet, det vill säga även amerikaner, åtalas. En åtalad amerikan i exempelvis Sverige måste också utlämnas.
För den internationella brottmålsdomstolens trovärdighet är det förstås ytterst viktigt att visa att den inte bara intresserar sig för afrikanska krigsherrar utan att även stormakternas soldater och politiker riskerar åtal.