onsdag 15 juli 2009

Europadomstolen

Det var naturligtvis inte på något sätt oväntat att Europadomstolen tar upp fallet med den utlämningsdömde rwandiern. Naturligtvis är det bra att Europadomstolen tar upp fallet. Det är alltid bra när den internationella lagstiftningen får tillfälle att utvecklas. Skulle den säga nej är det inte bara Sverige som måste se om sina möjligheter att själva väcka åtal mot de krigsförbrytare som med all säkerhet allt oftare kommer att upptäckas. Att som överåklagare Rekke påstå att mannen inte skulle kunna åtalas i Sverige är däremot trams. Självfallet har Sverige väl så goda möjligheter som Rwanda att föra åtalet i hamn. Säkert till högre kostnader, men att se till att krigsförbrytare ställs inför rätta hör till de förpliktelser vi tog på oss när vi 1946 inträdde i FN.

torsdag 9 juli 2009

det bästa - eller det minst kostsamma?

Efter lång tvekan har nu regeringen beslutat att utlämna den misstänkte rwandiern till de rwandiska myndigheterna. Det är första gången sedan 1958 som Sverige utlämnar en misstänkt krigsförbrytare (eller rättare sagt, misstänkt för brott mot lagen om folkmord). Å andra sidan är Amnesty International bekymrade för rättssäkerheten i Rwanda, säkert inte utan skäl. Det förtjänar alltså att påpekas att personen istället kunde ha åtalats i Sverige (vi har universell jursidiktion sedan 1953, och lag mot folkmord sedan 1964). Det hade kostat ekonomiskt, och politiskt (konflikt med Rwanda och därmed kanske Frankrike och USA), och hade även del hamnat på regeringens mord (eftersom åtalstillstånd krävs), men märkligt är att justitieministern inte får några frågor om saken. I vanlig ordning är journalisterna inkompetenta.
Enligt vad pressen meddelar ska man nu invänta vad Europadomstolen har att säga. Jag kanske missförstår, men det kommer att ta åtskilliga år innan den säger något alls, så om det är på det viset har personen fått asyl.

Red. - Nå, på Expressens kultursida ställer åtminstone Axel Gordh Humlesjö frågan: Varför ställs personen inte inför rätta i Sverige?