onsdag 15 juli 2009

Europadomstolen

Det var naturligtvis inte på något sätt oväntat att Europadomstolen tar upp fallet med den utlämningsdömde rwandiern. Naturligtvis är det bra att Europadomstolen tar upp fallet. Det är alltid bra när den internationella lagstiftningen får tillfälle att utvecklas. Skulle den säga nej är det inte bara Sverige som måste se om sina möjligheter att själva väcka åtal mot de krigsförbrytare som med all säkerhet allt oftare kommer att upptäckas. Att som överåklagare Rekke påstå att mannen inte skulle kunna åtalas i Sverige är däremot trams. Självfallet har Sverige väl så goda möjligheter som Rwanda att föra åtalet i hamn. Säkert till högre kostnader, men att se till att krigsförbrytare ställs inför rätta hör till de förpliktelser vi tog på oss när vi 1946 inträdde i FN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar