måndag 3 augusti 2009

pol Pot

Enligt TT ska USA 1998 har försökt få bland annat Sverige att härbärgera en rättegång mot Pol Pot, världen värste då levande massmördare. Kolla tidpunkten, Clinton var president i USA, Persson statsminister i Sverige, Freivalds justitieminister, och Sverige hade just ratificerat Rom-stadgan för en internationell brottmålsdomstol. Men den skulle inte vara igång förrän 2002, och däremellan har vi förstås också 9/11.
USA kunde inte åtala, eftersom landet inte har universell jurisdiktion (därför utlämnades John Demjanjuk på 80-talet till Israel, och i våras till Tyskland). Men Sverige hade och har det, om än med inskränkningen att regeringen ska lämna tillstånd. UD framförde två argument mot att delta, ett bra och en dåligt. Det bra argumentet var att de inte ville genomföra något slags legoåtal, utan grund i en svensk utredning; det skulle innebära olaga frihetsberövande. Sådana hänsyn glömde man fyra år senare, i fallet med de båda egyptierna, men det är en annan femma.
Det dåliga skälet är att om ett sådant åtal ska ske enligt regelboken måste svensk polis först göra en utredning, som sedan kan leda till en häktningsframställning och utlämningsbegäran. Jag har inte sett originalhandlingarna så jag vet inte varför man inte kunde tänka sig det, men låt mig gissa på politisk feghet (tänk om han dött i häkte, eller frikänts) och vanlig snålhet.
Pol Pot-affären är en i raden av de skandaler som omgärdar svensk hantering av krigsförbrytelser. Sverige kan och ska åta sig den här typen av åtal när inget alternativ finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar