måndag 3 augusti 2009

uppdatering om Pol Pot

Uppenbarligen var det inte TT utan Sveriges radio som kommit med nyheten om Pol Pot, och de har även publicerat justitiedepartementets promemoria (bra!). Det visar sig vara ungefär som jag gissade, svensk polis skulle inte behöva smutsa ner sig med de praktiska och juridiska besvärligheter som ackompanjerar alla krigsförbrytarmål. Fegt och snålt, och helt på tvärs mot den politiska linje som på den tiden manifesterades i anslutningen till Romstadgan.
Thomas Hammarberg, som på den tiden representerade FN, inte Sverige, i Kambodja, väljer i en radiointervju att fokusera på konflikten mellan USA och FN om ICC. Han har säkert rätt i att USA på det här viset ville rycka åt sig initiativet, men jag förstår inte på vilket sätt USA skulle motsatt sig uppsättandet av en särskild FN-domstol för Kambodja? USA hade ju stött Jugoslavien-tribunalen. ICC, som ju USA motsätter sig, skulle inte ha kunna döma för folkmordet i Kambodja, eftersom domstolen inte får behandla brott som begåtts innan 2002.
Hammarbergs tal om spelet mellan FN och USA blandar bort korten. Det är naturligtvis korrekt i sak, men hindrade inte på något sätt Sverige från att ta på sig ansvaret att döma en mest kände av förbrytarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar