söndag 1 februari 2009

Är det rätt att utlämna den här krigsförbrytaren?

Vanligen är jag en stark förespråkare för att krigsförbrytare ska utlämnas. Men utan tvekan har Esref Okumus rätt när han i Expressen argumenterar för att det inte är troligt att den turkiske säkerhetsagenten Abdulkadir Aygan/Aziz Turan kommer att få en rättvis rättegång i sitt hemland.
Isåfall är svensk lag entydig: den misstänkte ska istället ställas inför rätta i Sverige. För detta måste regeringen ge sitt tillstånd. Det är det som måste ske nu - innan de svenska preskriberingsbestämmelserna lägger hinder i vägen.

2 kommentarer:

  1. Det viktigaste är ATT han ställs inför rätta. Sen kan man ha synpunkter på rättssäkerheten i Turkiet. Men det är där han borde
    dömas och avtjäna sitt straff.

    SvaraRadera
  2. Nja, svensk lag är tydlig på den punkten. Om det finns anledning att tvivla på att den misstänkte får en rättvis rättegång/rimligt straff, eller om dödsstraff finns i straffskalan, får Sverige inte utlämna. Inte heller om det finns risk för politisk förföljelse.
    Det är därför vi också har möjlighet att åtala i Sverige. Det är inte ovanligt att personer som misstänks för folkrättsbrott kommer från länder där det är rimligt att misstro de rättsvårdande myndigheterna. Det större problemet är att den möjligheten inte används. Det finns ingen officiell motivering till varför så inte sker, men det verkar rimligt att anta att det främsta skälet är att det är för dyrt (delar av förndersökningen måste bedrivas utomlands).

    SvaraRadera