onsdag 27 januari 2010

Purgatorium till sättning

I måndags lämnade jag - äntligen - över Purgatoriums förstakorr till förlaget. Nu återstår för min del att färdigställa det appendix, men texter om ester, finländare, kroater med flera som kommer att finns tillgängligt för fri nerladdning, alternativt som en print-on-demand-bok, samtidigt. Allt ska vara klart i slutet av mars, och då kommer äver texter om svenska och tyska krigsförbrytare i Forum för levande historias skriftserie. Jag tror inte förlaget misstycker om jag förhandspublicerar Purgatoriums baksidestext:

Sverige har allt sedan andra världskrigets slut utmärkt sig för sin ovilja att ställa krigsförbrytare inför rätta. Allt tyder på att åtskilliga av Förintelsens och de nazistiska våldsbrottens förövare fann en trygg hamn i Sverige. Den svenska regeringen hjälpte aktivt flera misstänkta förbrytare att komma undan, och den svenska underrättelsetjänsten anställde veteraner från avrättningskommandon.

Inställningen till krigsförbrytare är både ett moraliskt, politiskt och, inte minst, ett juridiskt problem, som inte har minskat i betydelse sedan dess. Mats Deland tecknar i Purgatorium en bakgrund till de beslut som togs under krigets slutskede, med exempel hämtade främst från den lettiska flyktinggruppen. Boken ger en nödvändig historisk bakgrund till den diskussion som nu måste börja föras om hur Sverige ska gå från ord till handling i krigsförbrytarfrågan.

Till Purgatorium finns ett Appendix, som publiceras som e-bok och print-on-demand. Där behandlas misstänkta krigsförbrytare från andra nationer än den lettiska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar