onsdag 27 januari 2010

Birgitta Ohlsson tycker som jag

Jag har under en tid försett den folkpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson - som jag har stor personlig respekt för - med underlag angående mina svårigheter att komma åt material från våra hemliga arkiv, ens när det gäller något så centralt som Sveriges agerande under Förintelsen. Redan 2006 föreslog jag i en rapport till vetenskapsrådet att en ny myndighet bör inrättas, efter mönster från amerikanska Interagency Working Group, där historiker, myndighetsrepresentanter och arkivarier gemensamt kan övervaka att materialet hålls tillgängligt. Av dagens Brännpunktartikel i Svenska Dagbladet verkar det som om Ohlsson nu köpt det förslaget. Med tanke på att hon representerar sittande regering kanske man till och med kan hoppas att det blir verklighet (innan jag och många andra förhoppningsvis röstar bort den regeringen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar