söndag 29 mars 2009

Magnus Norell argumenterar i cirkel

Magnus Norell, forskare på FOI och därmed mer eller mindre officiell talesman för det svenska försvaret, ägnar en lång drapa på "Utrikesbloggen" åt att avfärda FN-sändebudets Richard Falks rapport om israeliska brott i Gaza. Eftersom Falk tidigare kritiserat Gaza var det enligt Norell korrekt av Israel att hindra honom att resa till Gaza och fullgöra det uppdrag han fått av FN. När han sedan ändå skrev en rapport som för ett principiellt folkrättsligt resonemang om den israeliska krigsmaktens agerande, så kan den rapporten inte tas på allvar, eftersom Falk ju inte varit på plats.
Jag låter det vara osagt om det är så lämpligt att en person som innehar ett mer eller mindre officiellt uppdrag hos det svenska försvaret på det viset tar ställning mot FN och för en krigsmakt som - det förnekar inte heller Norell - av allt att döma uppträtt brottsligt. Däremot konstaterar jag att han har sina anhängare - hos sverigedemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar